top of page

KJØPSBETINGELSER OG ANGRETTSRETT

Kjøpsbetingelser og retur/ reklamasjon gjelder alle kjøp fra https://www.meybykatrin.no/nettbutikk

PRISER

Alle priser er i norske kroner inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Vi forbeholder oss retten til å heve kjøp ved feilaktige opplysninger på hjemmesiden.Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

 

BETALING

Ved betaling kan du benytte deg av Visa Debit, Visa Credit og Mastercard. Varen sendes så snart transaksjonen har gått gjennom og innen rimelig tid.

Kun for bedriftskunder vil det utstedes faktura. Fakturaen til kjøperen blir utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

FRAKT OG LEVERING

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Levering 3-7 virkedager etter bestillingen er gjennomført. Dersom varen ikke kommer frem, ta kontakt med post@meybykatrin.no. Vi sender ut ordrer fra vårt lager I Fredrikstad, alle hverdager og har relativt kort tid fra ordren kommer inn til den er pakket.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. Alle våre sendinger er sporbare og sendes med Bring. 

KUNDENS PLIKTER

Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Det er kundens oppgave å sørge for at riktig leveringsadresse og mobilnummer blir opplyst.

 

REKLAMASJON

Hvis det foreligger en vesentlig feil ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding på post@meybykatrin.no. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 14 dager. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest 14 dager etter at kjøper overtok varen.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren må skje skriftlig.

 

ANGRERETT

I henhold til konsumentverket ved distanseavtaler, har konsumenten (privatperson) rett til å angre kjøpet sitt innen 14 dager etter at varen er mottatt.

Angreretten gjelder under forutsetning av at varen holdes i vesentlig uforandret tilstand og i originalemballasje. Ved retur står kunden for risikoen, derfor er det viktig at varen ikke kan komme til skade under transporten. Varen skal være ubrukt og sendes tilbake i uskadet originalforpakning. Varen er i kundens eie til vi har mottatt returen. Hvis du angrer et kjøp og sender tilbake et produkt, vil du få hele beløpet refundert senest 10 dager etter at vi har mottatt returen.

Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

 

KONFLIKTHÅNDTERING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. 

 

PERSONVERN

Vi gir hverken nå eller i fremtiden ut informasjon om individuelle besøk på nettsiden eller personlige opplysninger vi har fått fra deg, som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer.

Kundens personlige data blir behandlet konfidensielt uansett om det er spesifikt bedt om eller ikke. Vi bruker personopplysningene dine kun til å oppfylle vår avtale

 

bottom of page